Về chúng tôi

yangtze PhoenixEnterprise Company Ltd (Yangtze Health Products Co., Ltd) được thành lập vàonăm 2012. Đây lànhà sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm y tế. Bao gồm tất cả các loại cuộn, xe lăn, ghế điện, ghế tắm, hàng hóa, cột IV,nạng, gậy và gậy đi bộ, đường dốc và trên bàn giường và các sản phẩm cao su v...
  • Yangtze Phoenix Enterprise Co., Ltd